Jak to się zaczęło

Swoje doświadczenie zawodowe z podatkami mgr Jan Porowski zaczynał latem 1991 roku. Miał wówczas 49 lat, emeryturę, za sobą większą część zawodowych doświadczeń, a przed sobą potrzebę zorganizowania sobie nowego zawodowego zajęcia. W tej sytuacji w wyborze podatków jako podstawowego zakresu zainteresowań w nowym zawodzie zasadniczą rolę odegrało posiadanie przez niego wykształcenia prawniczego, umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi oraz doświadczenie w pracy analitycznej. Ponieważ do chwili podjęcia tej decyzji mgr Jan Porowski był zawsze aktywny i to nie tylko zawodowo, wybór ten jak się później okazało, był najbardziej właściwy. Zapoczątkował on działalność firmy POROWSKI CONSULTING.

Początkowo mgr Jan Porowski doradzał podatnikom i własnoręcznie księgował zdarzenia gospodarcze w podatkowych księgach przychodów i rozchodów w mieszkaniu prywatnym w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 25/5 przy stole w tzw. “dużym pokoju”. Po roku czasu firma skomputeryzowała się, a do pracy przyjęto pierwszego pracownika – księgową. W 1993 roku firma wynajęła część pawilonu w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 25 a rozbudowując zakres świadczonych usług, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych. Pociągnęło to za sobą konieczność przyjęcia kolejnych pracowników, dla których zorganizowano kolejne stanowiska pracy, wyposażone w stosowny sprzęt w postaci zespołów komputerowych. Jesienią 1994 roku zorganizowano oddział w Katowicach, a następnie w Kętach.

Firma obecnie

Aktualnie firma to zespół 40 osób, w tym doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi, specjaliści w zakresie ZUS, specjaliści z prawa pracy i BHP oraz pozostały personel specjalistyczny i pomocniczy. Firma POROWSKI CONSULTING jest członkiem założycielem POLSKIEGO KONSORCJUM DORADCZEGO z siedzibą w Warszawie. Z tej racji posiadamy szerokie możliwości wykonywania całego zakresu usług doradczo księgowych realizowanych we współpracy ze specjalistami z całego kraju. Współpracujemy również z liczącymi się kancelariami adwokackimi i radców prawnych. Zakres i forma tej współpracy wynika z konkretnej sprawy, jaka wymaga rozstrzygnięcia. Obecnie obsługujemy około 500 przedsiębiorstw w oparciu o stałe umowy na prowadzenie wszystkich wymaganych przez polskie prawo urządzeń księgowych, jak również o doradztwo podatkowe, a także na prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi (ZUS). We wszystkich naszych działaniach realizujemy dewizę firmy “jak płacić podatki”, ale tylko tyle ile się należy, z zastosowaniem wszystkich możliwych, prawnie dozwolonych redukcji.

Właścicielem firmy jest Leszek Porowski, doradca podatkowy od 1998 roku. Posiada on doświadczenie w pracy w branży podatkowo księgowej od 1995 roku

W kontaktach z klientami jesteśmy życzliwi i zawsze wysłuchujemy oczekiwań dotyczących współpracy. Dzięki temu zawsze możemy zaoferować najkorzystniejsze rozwiązania prawne w zakresie prowadzonej działalności.