Usługi świadczone przez nasze biura

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • doradztwo podatkowe i prawne w prowadzeniu działalności w obrocie z zagranicą,
  • wykonywanie rozliczeń rocznych,
  • zakładanie i likwidacja firm jednoosobowych w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowej i z o.o.,
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,
  • reprezentowanie podatników przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • rozliczenia płac i ZUS pracowników oraz elektroniczny transfer danych do ZUS przy użyciu bezpiecznego certyfikowanego podpisu elektronicznego,
  • reprezentowanie płatników przed ZUS,
  • wykonywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy dla bezrobotnego rozpoczynającego działalność gospodarczą oraz pełna i kompleksowa rejestracja takiej firmy w Urzędzie miasta lub gminy, Urzędzie Skarbowym, ZUS, GUS,
  • wnioski o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych.

Zapewniamy kompleksową obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).