Nasza oferta w zakresie ZUS-u obejmuje m.in:

  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • comiesięczne sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u,
  • zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników do ZUS-u,
  • zgłaszanie zmian na temat danych dotyczących osób zatrudnionych u Klienta,
  • zgłaszanie zmian w stosunku pracy dotyczących osób zatrudnionych u Klienta,
  • wykonywanie wyrejestrowań,
  • aktualizacje danych płatnika w ZUS-ie,
  • informowanie Klienta o wysokości i terminach zapłaty należnych składek,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników.